Eremit Display
Deutsch

Prohlášení o informační povinnosti

Ochrana dat

Naším velmi důležitým cílem je ochrana Vašich osobních údajů. Vaše data zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (DVGR, Zákon o elektronických telekomunikacích 2003). Tímto od nás dostáváte informace o nejdůležitějších aspektech zpracování dat v rámci našich webových stránek.

Vaše data se bez Vašeho výslovného souhlasu jiným příjemcům nepředávají.

Kontakt s námi

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, Vámi uvedená data se u nás za účelem zpracování poptávky a pro případ navazujících dotazů ukládají po dobu šesti měsíců. Tyto údaje bez Vašeho souhlasu dále neposkytujeme.

Formuláře

Po odeslání kontaktního formuláře výše uvedená data zpracuje společnost Alfred Eremit Gesellschaftm. b. H., Untere Carnuntumstraße 17, A-2403 Wildungsmauer, e-mail: office@eremit-display.at, která zodpovídá za ochranu dat za účelem zpracování Vaší poptávky na základě Vámi uděleného souhlasu zasláním formuláře. Další údaje se zpracovávají pro účely přímé reklamy, která se slučuje s původním účelem zpracování na tomtéž právním základě až do odvolání. Zákonná nebo smluvní povinnost pro poskytování osobních údajů není. Neposkytnutí pouze znamená, že Vaši zprávu neobdržíme a nezpracujeme. Předání dalším příjemcům neexistuje. Máte právo Váš souhlas písemným oznámením kdykoliv odvolat, aniž by tím byla zákonnost na základě souhlasu až do odvolání provedeného zpracování dotčena. Máte právo proti použití Vašich osobních údajů za účelem přímé reklamy kdykoliv formou písemného oznámení vznést námitku. V případě námitky se Vaše osobní údaje za účelem přímé reklamy dále nezpracovávají. Máte právo na informaci, opravu, vymazání, omezení zpracování a převoditelnost Vašich osobních údajů a právo na stížnost u dozorčího úřadu (Rakouský úřad na ochranu osobních údajů, Hohenstaufengasse 3, 1010 Wien, dsb@dsb.gv.at).

Cookies

Tato webová stránka používá cookies. Cookies dělají webové stránky pro uživatele jednoduššími a produktivnějšími. Cookie je krátký textový soubor, který slouží pro ukládání informací. Při návštěvě webové stránky může tato webová stránka umístit cookie na počítači návštěvníka. Pokud uživatel navštíví webovou stránku, může tato webová stránka data dříve uložená cookie načíst a tak např. zjistit, zda a o které oblasti se návštěvník zajímal. Více informací o cookies najdete na stránkách WIKIPEDIA.

Změna nastavení cookie

Jak internetový prohlížeč nakládá s cookie, které cookies se připouštějí nebo zamítají, může uživatel zjistit v nastavení svého internetového prohlížeče. Kde přesně se tato nastavení nacházejí, závisí na daném prohlížeči. Podrobné informace k tomu můžete nalézt v každém prohlížeči pomocí funkce „Nápověda“. Je-li používání cookies omezeno, nejsou za určitých okolností všechny funkce webové stránky použitelné v plném rozsahu.

Cookie na naší webové stránce

Naše webová stránka používá tyto nástroje:

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, nástroj společnosti Google Inc, 1600 AmphitheatreParkwayMountainView, CA 94043, USA („Google“), který na právním základě analyzuje převažující oprávněný zájem (analýza používání webové stránky). Se společností Google jsme k tomu uzavřeli smlouvu o zpracování dat zakázky. Při otevření naší webové stránky se přenesou informace k serverům Google a Google data, která se zčásti nacházejí na serverech v USA předá. Google Analytics mimo jiné používá cookies pro ukládání informací o webových stránkách uživatele a analýzu používání webové stránky ze strany uživatele. Tato webová stránka používá funkci „Aktivace Anonymizace IP adresy“. Tím Google Vaši IP adresu v rámci států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se úplná IP adresa přenese na server Google do USA a zkrátí se zde. Podle informací Google použije Google vybraná data pro vyhodnocení používání webové stránky a sestavování hlášení o aktivitách webové stránky a poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a internetu. Google tyto informace případně převede na třetí osoby, pokud toto předepisuje zákon, nebo pokud třetí osoby tato data zpracovávají z příkazu této společnosti. Podrobnější informace o nakládání s uživatelskými daty Google Analytics naleznete v prohlášení o ochraně dat společnosti Google, případně na Google Analytics.

Deaktivace Google Analytics

Evidenci Vašich uživatelských dat pomocí Google Analytics můžete generelně na všech webových stránkách zabránit tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin do internetového prohlížeče, který je k dispozici na stránkách: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.Evidenci Vašich uživatelských dat pomocí Google Analytics můžete na této webové stránce zamezit pouze tak, že kliknete na tento odkaz. Nastavení Opt-Out-Cookie evidenci Vašich dat u budoucích návštěv této webové stránky zabrání: Deaktivovat Google Analytics. Vaše práva V zásadě Vám přísluší práva na informaci, opravu, vymazání, omezení, převoditelnost, odvolání a odpor. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů porušuje právo na ochranu dat nebo Vaše nároky na právní ochranu dat byly porušeny jiným způsobem, můžete podat stížnost u dozorčího úřadu. V Rakousku je to Úřad na ochranu osobních údajů.

Kontaktujte nás na:

Alfred Eremit Gesellschaft m. b. H.

Untere Carnutumstraße 17, A-2403 Wildungsmauer

Mail: office@eremit-display.atCopyright © EREMIT DISPLAY / 2011 Vyrobil WEBdesign Znojman